Reference

Oprava nádvoří v Dolní Brusnici

Oprava nádvoří včetně podkladních a sanačních vrstev. Asfaltobetonový kryt. Zatravňovací dlažba.

Realizace 2022

Rekonstrukce komunikace v Kutné Hoře.

Oprava místní komunikace včetně podkladních vrstev a odvodnění. Inženýrské sítě. 

Asfaltobetonový kryt. Penetrační nátěry. 

Realizace 2021. 

Oprava prostranství ve Slané u Semil

Oprava provozního prostranství v areálu  včetně podkladních vrstev a odvodnění.

Asfaltobetonový kryt.

Realizace 2022.

Rekonstrukce kamenné cesty - Strážné

Oprava místní komunikace včetně podkladních vrstev a odvodnění.

Asfaltobetonový kryt. Betonové prvky.

Realizace 2019.

Výstavba komunikací k novostavbám - Prosečné

Výstavba místních obslužných komunikací. Asfaltobetonový kryt.

Realizace 2020