Asfaltové koberce

Oprava cest drceným asfaltem, prostřiky emulzí a zadrcením.

Pro velký zájem investorů z řad Obecních a Městských úřadů i soukromých osob o levné a trvanlivé opravy či výstavbu komunikací a zpevněných ploch jsme zdokonalili technologii studené recyklace asfaltu. Pro vrchní obrusnou vrstvu komunikace používáme speciálně nadrcený asfaltový makadam, zhutněný na vrstvu 8-10cm, na který provedeme 2 nátěry katioaktivní emulzí Katebit R65 se zadrcením kamenivem 8-11 mm u prvního a 4-8 mm u druhého nátěru.
Používáme speciální francouzkou technologii Secmair, která zaručuje okamžité obalení kamínku asfaltem. Hutnění provádíme pneumatikovým válcem pro optimální zatažení povrchu.
Tím vznikne otěruvzdorná vrstva cca 3cm. Zhutněný asfaltový makadam navíc zvýší únosnost konstrukce komunikace.
Tato technologie s sebou přináší úsporu až 50% oproti asfaltové živici v menší vrstvě.
Nespornou výhodou tohoto způsobu oprav je možnost bezešvé opravy překopu nebo jiného narušení povrchu.
Z naší zkušenosti víme že, takto opravené cesty vydrží mnoho let bez zásadnějších oprav při dodržení odvodnění a spádů. Případný dodatečný nátěr prodlouží životnost cesty o další roky za malou investici.

Video ukázka během realizace: